Blog

Beste sportvrienden,

Onze rubriek ‘Links’ bevat een nieuwigheid, nml. KBDB-Online.

Door op de nieuwe link te klikken wordt u in de mogelijkheid gesteld om de aanmeldingen op nationaal of provinciaal vlak te volgen.

Tevens kan u de aanmeldingen van onze maatschappij zien door in de laatste kolom voor ‘Verbroedering’ te kiezen.

Vermijdt een ‘rood’ bolletje achter uw eigen aanmelding, door de nieuwe reglementering te respecteren.

Wij geven deze nogmaals weer :

Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering,
binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) worden aangemeld via
– een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld Deze
meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van
aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.
– KBDB-online, officieel aanmeldingssyteem van de KBDB.
Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie op voormelde
wijze te worden aangemeld. Alle andere duiven dienen, per categorie, verplichtend te worden gemeld
binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec) via de in § 1 vermelde
communicatiemiddelen of via KBDB-online en dit tot sluiting van de wedvlucht.
Wanneer de respectievelijke termijnen (i.p.v. termijn) van 15 minuten (voor alle duiven vanaf Limoges en
voor de eerste duif per categorie beneden Limoges) of 30 minuten voor alle andere duiven, per categorie,
beneden Limoges is overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif.
Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie
(en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.

Veel succes gewenst !

Beste sportvrienden,

Zij die zich wensen in te schrijven voor de Brugse Barcelona Club kunnen dit formulier bekomen aan

de kassa bij Micheline. Vorig jaar hebben wij dit gebeuren van kortbij meegemaakt en kunnen wij u

verzekeren dat dit naar meer smaakt … Klik hieronder voor de link !

http://www.goudenvleugel.be/

Bij de inkorvingen zal een nieuwe extra pc worden ingezet.

Dit laat toe om deze activiteit verder te optimaliseren.

KBDB-NIEUWS

M E D E D E L I N G

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor deze week (19 è 23/06/2017) , dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

Indien de buitentemperaturen hoger liggen dan 25°C, zal het aantal duiven in de manden met 10% dienen te worden verminderd. 

Tevens dienen van bij de inkorving de manden voorzien worden van drinkbakken, vervolgens regelmatig worden bijgevuld.

 

 

Beste sportvrienden,

In bijlage de waarborg voor komend weekend. Gelieve ook te noteren dat wij op Argenton net zoals op Melun de

inkorving deze week starten om 18u30 !

Waarborg24062017

 

Beste sportvrienden,

Volgende aantallen werden  door Obrafo verzonden naar de respectievelijke lossingsplaatsen.

Brive : 15 manden

Blois : 40 manden

Melun : 28 manden

Soissons : 28 manden + Kapellen + Landen + Bierbeek

Momignies : 40 manden + Kapellen + Bierbeek

Dank aan allen die bijdragen tot dit welslagen. Na de inkorving dient nog de vrachtwagen geladen te worden, die ons lokaal steeds als laatste aandoet.

Met de clark worden de duiven ingeladen, een welgekomen hulp voor de chauffeur en zijn begeleider …

 

PERSMEDEDELING

Aan de verenigingen  duivenliefhebbers  PE Vlaams-Brabant , Oost-Vlaanderen en Antwerpen 

Wijziging lossingsuren weekend 17-18 juni 2017

Ten gevolge van  de extreme weersomstandigheden werd door de bovengenoemde provinciale entiteiten  beslist om de lossingsuren tijdens het weekend van 17-18 juni te wijzigen als volgt

Er kan gelost worden vanaf;

Quievrain: 7u30

Noyon: 7u

Momignies  6u50

Soissons  6u30

PE Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen – Antwerpen

In bijlage het overlijdensbericht. Veel sterkte gewenst aan de familie !

rouwbrief Herman Duerinckx.pdf

Het bestuur

Beste sportvrienden,

De KBDB deelt ons mede dat de jonge duivenvlucht uit Melun van komend weekend 17/06

wordt afgelast. Wel is er voor de jongen een vlucht uit Soissons voorzien.

De waarborgen zijn bijgevolg aangepast !

Sportieve groet,

Het bestuur