Wie we zijn

Verbroedering – Obrafo is een Tiense duivenmaatschappij die door de jaren heen is uitgegroeid tot een organisatie met nationale en zelfs internationale uitstraling. De maatschappij van en voor de liefhebber, groot of klein. Duivensport in de ware zin van het woord, maar vooral een maatschappij waar éénieder welkom is en blijft ! Een maatschappij die wil mee evolueren naar moderne duivensport. Met een rijk verleden als basis wordt hier visiegetrouw dagelijks geïnvesteerd in uw duiventoekomst.